13-09-2020, 11:14 (GMT+7) 69

Thử độ bền sản phẩm bằng Chamber nhiệt độ, độ ẩm

Đây là một thiết bị có giá thành rất cao nên không phải khách hàng nào cũng có đủ ngân sách để trang bị. Vì thế, chúng tôi đã nhập khẩu sản phẩm để đảm bảo khi khách hàng cần vẫn có

We're here to support you