13-09-2020, 11:32 (GMT+7) 74

Hiệu chuẩn lực và momen xoắn

Hiệu chuẩn và kiểm định các loại chuẩn và phương tiện đo lực, ngẫu lực, độ cứng, áp suất.

Thiết bị chính:

 1. Vòng lực chuẩn 50 kN đến 2,5 MN
 2. Cảm biến lực đến 5 MN
 3. Máy hiệu chuẩn lực vạn năng
 4. Máy hiệu chuẩn ngẫu lực.
 5. Chuẩn độ cứng Rockwell, Brinell, Vickers 
 6. Chuẩn độ dai va đập
 7. Thiết bị chuẩn áp suất tải trọng chết đến 110MPa
 8. Đồng hồ chuẩn áp suất đến140 MPa
 9. Thiết bị chuẩn áp suất hiện số 350 mbar đến 700 bar
 10. Thiết bị chuẩn vi áp  -12,5 mbar đến 12,5 mbar
 11. Thiết bị áp  suất tuyệt đối tải trọng chết 0,1 MPa đến 7 MPa
 12. Thiết bị áp  suất  tải trọng chết -0,1 MPa đến 0,1 MPa

We're here to support you